Info
VAT no. NL007700210B01
CC no. 28025092
General terms and conditions
Condiţii Generale pentru Comerţul cu ridicata cu Produse de floricultură

întocmite de Asociaţia Comercianţilor cu ridicata cu Produse de floricultură [Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijproducten (VGB)], înregistrată la Camera de Comerţ din Amsterdam sub numărul 40596609.

 • GENERAL
  • Aceste Condiţii Generale se aplică tuturor ofertelor făcute de un comerciant cu ridicata („Vânzător”), tuturor contractelor încheiate între Vânzător şi un client („Cumpărător”), precum şi executării acestor acorduri
  • Părţile trebuie să fie de acord în scris asupra clauzelor care diferă de aceste Condiţii Generale. In cazul in care conditiile speciale difera de aceste Conditii Generale, conditiile speciale se vor aplica cu prioritate.
 • OFERTE/CONTRACT
  • Orice oferta a Vanzatorului va fi obligatorie pentru acesta numai in limita termenului specificat in oferta.. Dacă o ofertă neangajanta pentru Vanzator este acceptată de Cumpărător, Vânzătorul poate revoca oferta în termen de 2 (două) zile lucrătoare de la primirea acceptarii.
  • Un acord intră în vigoare la data acceptării exprese de către Vânzător a comenzii prin modalitatile uzuale din acest sector de activitate..
  • Ofertele sunt unice şi nu sunt valabile pentru comenzi ulterioare.
 • PRETURI
  • Preţurile se stabilesc în general la acceptarea comenzii.
  • Preţurile sunt nete si sunt libere de orice taxe, impozite sau alte costuri..
  • Preţul nu include taxa pe valoare adaugata (TVA), cheltuieli de import, alte taxe şi costuri, costuri ale privind controlul de calitate şi/sau controlului fitosanitar, costuri de încărcare şi descărcare, ambalare, transport, asigurare şi altele asemănătoare.
  • Preţurile sunt exprimate în euro, cu excepţia situaţiei când pe factură se specifică o altă valută.
 • LIVRARE SI TIMP DE LIVRARE
  • Timpul de livrare menţionat de Vânzător are valoare orientativa, neputand fi considerat ca fiind angajanti, decat in cazul in care a fost expres acceptat in scris. Vanzatorul nu va fi raspunzator pentru nici pierdere a Cumparatorului rezultata din depasirea termenului de livrare estimat.
  • In cazul in care Vanzatorul nu poate sa execute parte a comenzii, acesta il va informa de indata pe Cumparator. Daca Vanzatorul nu poate sa livreze in totalitate cantitatea din comanda, acesta poate, fie sa livreze o cantitate mai mica, fie sa amane livrarea si/sau, cu acordul partilor, poate sa livreze orice alt produs similar sau de aceiasi valoare.
  • Dacă nu este altfel convenit în scris, locul livrarii este considerat ca fiind locul de depozitare sau spaţiul de prelucrare al Vânzătorului sau o altă locaţie care va fi indicată de către Vânzător.
  • Livrarea este gratuita numai dacă, şi în măsura în care acest lucru este specificat de către Vânzător pe factură sau pe confirmarea comenzii.
  • Vânzătorul îşi rezerva dreptul de a nu onora comenzi în cazul în care Cumpărătorul nu a achitat o livrare anterioară în cadrul termenului de plată convenit de parti.
  • În cazul în care Cumpărătorul nu a preluat produsele comandate la timpul şi locul stabilit, acesta va fi considerat raspunzator pentru orice pierdere calitatitiva ca rezultat al depozitarii.Produsele comandate vor fi la dispozitia Cumparatorului pe timpul depozitarii si vor fi depozitate pe riscul si cheltuiala Cumparatorului.
  • Cu toate acestea, daca Cumparatorul nu va ridica produsele livrate pana la expirarea duratei de depozitare (durata care este considerata ca fiind rezonabila in functie de produsul respectiv) si in opinia Vanzatorului exista riscul pierderii calităţii şi/sau alterării produselor, acesta va fi indreptatit, pentru a limita pierderile, sa vanda acele produse unei terte parti.
  • Nerespectarea obligaţilor Cumpărătorului nu îl exonereaza pe acesta de obligaţia de a achita integral preţul de cumpărare.
  • Vânzătorul nu este responsabil pentru pagubele care rezultă din faptul că nu a avut loc livrarea.
 • FORTA MAJORA
  • În caz de forţă majoră Vânzătorul poate rezilia contractul sau poate amana livrarea temporar.
  • „Forţa majoră” include, fara a se limita la, împrejurări precum tulburările interne, războiul, greva (chiar si la Vanzator), dezastrele naturale, epidemiile, terorismul, condiţiile de vreme, condiţiile de trafic cum ar fi blocarea drumurilor, drumuri în lucru sau ambuteiaje, incendiul, măsurile de guvernare sau alte evenimente asemănătoare.
 • AMBALAREA
  • Ambalarea se face prin metoda obişnuită în comerţul cu ridicata de plante şi flori şi astfel cum este stabilita de catre Vânzător in conformitate cu bunele practici, cu excepţia cazului în care părţile au convenit în scris altfel.
  • Ambalajul de unică folosinţă va fi facturat contra cost.
  • Ambalajul reutilizabil şi alte materiale rezistente (cutii de carton, containere, cărucioare etajate etc.), care rămân proprietatea Vânzătorului vor fi, de asemenea, facturate contra cost şi trebuie să fie returnate. Costurile transportului de retur vor fi facturate Cumpărătorului separat. În cazul în care returnarea ambalajului are loc în interval de 30 de zile după data facturării, în stare bună, va avea loc o creditare a costurilor facturate, dupa deducerea oricarui cost din contul Vanzatorului, pentru folosinta..
  • In cazul in care Cumparatorul nu restituie materialul de ambalare rezistent/durabil (cărucioare etajate, containere etc.) Vanzatorul îşi rezerva dreptul sa factureze costul materialului de ambalare si al eventualelor pagube, pe seama Cumpărătorului.
  • În cazul în care se include şi o garanţie, aceasta se va scădea după ce respectivul material este returnat în stare bună. Costurile pentru transportul de retur sunt facturate la cumpărător.
 • RECLAMATII
  • Reclamaţiile cu privire la deficienţe vizibile la produsele livrate trebuie anunţate vânzătorului prin fax, telex, e-mail sau telofinic, imediat după constatare, dar nu mai tarziu de 24 de ore de la primire. Data primirii reclamatiei de către Vânzător este decisiva. Notificarea transmisa telefonic trebuie confirmata in scris de catre Cumparator in doua zile de la primirea produselor. Cumparatorul sau cel care a primit produsele trebuie deasemenea sa consemneze reclamatia in documentele de transport.
  • Reclamaţiile cu privire la deficienţele ascunse ale produselor livrate trebuie notificate Vanzatorului imediat ce au fost constatate. Când notificarea nu este transmisa in scris aceasta trebuie confirmată în scris în termen de 24 de ore de la înştiinţare.
  • orice reclamaţiile trebuie să conţină cel puţin: a. o descriere amplă şi detaliată a deficienţei; b. specificarea unor alte posibile informaţii din care sa reiasa că produsele livrate şi cele constatat de către Cumpărător ca fiind necorespunzătoare sunt aceleasi.
  • Cumparatorul trebuie să dea posibilitatea Vanzatorului de a investiga (sau de a cere să se investigheze) corectitudinea respectivelor reclamaţii la locaţie şi/sau să preia inapoi produsele livrate. Produsele trebuie depozitate în ambalajul original.
  • Reclamaţiile cu privire la o parte din produsele livrate nu pot fi motiv pentru a declara necorespunzătoare întreaga livrare.
  • După expirarea termenelor la care se face referire mai sus se considera ca Cumpărătorul a acceptat produsele livrate si factura. In acest caz, Vanzatorul nu mai poate fi obligat sa ia in consideratie nici o reclamatie transmisa de catre Cumparator.
 • RESPONSABILITATE
  • Vânzătorul nu poate fi tinut obligat pentru pagubele suferite de Cumpărător decât dacă, şi în măsura în care, Cumpărătorul dovedeşte că este vorba despre o intenţie sau o culpa gravă a Vânzătorului.
  • Deficienţele privind eventualele cerinţe fitosanitare şi/sau de alt gen care sunt în vigoare în ţara de import nu îi acordă Cumpărătorului niciun drept la despăgubiri sau la rezilierea contractului decât dacă Cumpărătorul, anterior sau în timpul încheierii contractului, l-a anunţat pe Vânzător în scris despre aceste cerinţe.
  • Vânzătorul nu este în niciun caz răspunzător pentru nici o pierdere suferita de Cumparator. În cazul în care Vânzătorul i s-ar cere totuşi să despăgubească pe Cumparator pentru orice pierdere suferita de acesta din urma raspunderea Vânzătorului nu va depasi la suma facturată, pentru produsele livrate si la care face referire reclamatia.
  • Doar în cazul în care se indică altfel în mod expres, produsele livrate sunt exclusiv pentru scopuri decorative şi nu sunt destinate pentru uz intern. Vânzătorul atrage atenţia că, în cazul utilizării necorespunzătoare, a consumului, contactului şi/sau suprasensibilităţii, produsele pot provoca urmări grave pentru oameni şi/sau animale. Cumpărătorul are obligaţia de a transmite această avertizare consumatorilor săi şi îl despagubeasca pe Vânzător impotriva oricaror plangeri ale unor tert, inclusiv faţă de utilizatorii finali.
 • PLATA
  • Plata va fi facuta, la alegerea Vânzătorului: a. în numerar la livrarea produselor, sau b. în termen de 14 zile de la data facturării prin constituirea unui depozit sau transfer bancar către contul bancar sau poştal indicat de Vânzător, sau c. tragerea automata a platii. Toate costurile bancare sunt suportate de către Cumpărător.
  • Cumpărătorul nu este poate deduce nici o suma din preţul de vanzare motivat de formularea unei cereri reconvenţionale. Cumpărătorul nu poate suspenda plata preţuui de vanzare pe care trebuie să îl achite motivat de existenta unei reclamaţii privind produsele livrate.
  • Cumpărătorul va fi de drept in intarziere daca nu face plata in termenul convenit. In acest caz Vânzătorul are dreptul de a rezilia contractul de indata. Vânzătorul nu raspunzator fata de Cumparator cu privire la consecinţele pe care le-ar putea avea această reziliere.
  • Vânzătorul are dreptul ca, în cazul care Cumpărătorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile, să factureze o dobândă de 1,5% pe lună sau, atunci când aceasta ar fi mai mare, dobânda legală, începând cu data expirării facturii şi până în ziua achitării integrale.
  • Daca Cumparatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile Vânzătorul are, dreptul să factureze Cumpărătorului pierderile rezultate din cursul valutar.
  • În cazul în care o terta parte este imputernicita sa incaseze suma datorata Cumparatorul va suporta orice cost judiciar şi/sau extrajudiciar care rezultă din aceasta, de minimum 15% din suma neachitată, suma care va fi scadenta si datorata de indata.
 • REZERVAREA TITLULUI DE PROPRIETATE
  • Toate produsele livrate rămân proprietatea Vânzătorului până când toate obligatiile de plata ale Cumpărătorului faţă de Vânzător sunt achitate în totalitate.
  • Atâta timp cât produsele nu sunt achitate, Cumpărătorul nu poate sa constituie gaj pe produsele cumparate.. În cazul în care terţe parti intentioneaza sa indisponibilizeze in orice fel aceste produse, Cumpărătorul trebuie să îl informeze imediat pe Vânzător despre aceasta.
  • La cererea Vanzatorului Cumparatorul este obligat sa coopereze de indata cu Vanzatorul,avand in vedere dreptul de retentie al Vanzatorului.. Cumpărătorul este raspunzator pentru toate costurile pe care Vânzătorul trebuie să le întreprindă în legătură cu retentia titlului de proprietate şi cu acţiunile care rezultă din aceasta, precum şi pentru toate pagubele directe şi indirecte pe care le suferă Vânzătorul.
  • Cu privire la produsele care sunt destinate exportului, din momentul sosirii produselor în ţara de destinaţie sunt aplicabile dispozitiile legale referitoare la proprietate ale acestei tari. Iin acest caz si daca legea aplicabila permite se vor aplica urmatoarele prevederi in plus fata de cele stabilite la punctele de la 1 până la 3 de mai sus: a) În cazul neîndeplinirii obligatiilor de către Cumpărător, Vânzătorul are dreptul de a intra in posesia produselor livrate, precum şi a ambalajelor şi de materialelor de transport livrate şi de a dispune de ele după cum consideră de cuviinţă. In cazul in care legea dispune , aceasta implică rezilierea contractului respectiv. b) Cumpărătorul are dreptul să vândă produsele în cursul normal a afacerii sale. Cumparatorul va suporta toate plangerile impotriva unei terte parti, rezultate din aceasta vanzare.. Vânzătorul acceptă acest transfer şi îşi păstrează dreptul de a încasa el orice sume în cazul in care Cumpărătorul nu îşi îndeplineşte intocmai obligaţia de plată.. c) Cumpărătorul are dreptul să prelucreze produsele în cursul normal al afacerii sale, indiferent de faptul ca produsele livrate de Vanzator sunt amestecate cu alte produse care nu provin de la Vânzător. Vânzătorul dobândeşte (co)proprietatea acestor noi produse proporţional cu partea pe care produsele livrate de catre Vanzator o ocupa in noul produs.. d) Când legea obliga Vanzatorul să renunţe la o parte din garanţiile stipulate (în cazurile în care garantiile depăşesc cu un anumit procentaj valoarea neachitată a creanţelor), acesta va da pune in aplicare aceste prevederi legale de indata ce Cumpărătorul face o cerere în acest scop, si daca aceasta rezulta din contabilitatea Vânzătorului.
 • LEGE APLICABILA/ LITIGII
  • Toate contractele la care se referă, în întregime sau in parte aceste Condiţii Generale sunt guvernate de legea olandeză. Sunt excluse în mod expres prevederile Convenţiei de la Viena..
  • Vanzatorul va putea sa transmita orice cerere care rezulta din acordurile la care sunt aplicabile aceste Conditii Generale Litigiile privind sau rezultând din ofertele şi/sau contractele la care sunt aplicabile aceste condiţii pot fi prezentate de către cumpărător numai judecătorului olandez competent care este abilitat în zona în care este stabilit vânzătorul. Vânzătorul are dreptul de a alege prezentarea litigiilor judecătorului competent care este abilitat în zona unde este stabilit cumpărătorul.
  • Prin exceptie de la prevederile de mai sus Vânzătorul şi Cumpărătorul pot fi de acord să prezinte orice litigiu unui tribunal arbitral care acţionează in conformitate cu Regulamentul de Arbitraj al Institutului Olandez de Arbitraj, al cărei decizie este definitiva si obligatorie pentru ambele părţi.
 • DISPOZITII FINALE
  • In orice caz nereglementat de aceste Condiţii Generale , se aplica dreptul olandez.
  • În cazul în care şi în măsura în care orice parte sau oricare prevedere din aceste Condiţii Generale ar fi invalidă conform oricarei prevederi obligatorii a dreptului national sau international se va considera ca acele prevederi nu au fost convenite.. În locul dispoziţiei nule partile vor acţiona ca şi cum, ar fi convenit asupra unei dispoziţii valide care sa corespunda cat mai mult intentiei lor.

februarie 2009

ACEST DOCUMENT ESTE O TRADUCERE. IN CAZUL UNOR NECONCORDANTE INTRE CELE DOUA VARIANTE, VARIANTA IN LIMBA OLANDEZA PREVALEAZA.